schildergroep / klei groep

Nieuwe activiteiten bij het inloophuis Oase

Na een zomerpauze beginnen we dinsdagmiddag 3 september met de schildergroep van13:30 tot 15:30. 

Op 13 september start de kleigroep. Ook van 13:30 tot 15:30. 


Onder begeleiding van Henny van Zunderen gezellig en creatief bezig zijn bij het inloophuis Oase, Rooseveltlaan 87 in Goes.

Samen tekenen en schilderen voor ieder die daar zin in heeft.  Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. 


Voor meer informatie kunt u bellen met het algemeen telefoonnummer van het inloophuis 0113-854955 of even mailen info@inloophuisoasegoes.nl 

25 jaar Oase, Reunie.

Al 25 jaar zet Oase haar deuren open voor een ieder die iets gezamenlijks wil ondernemen, en daarom mag ieder die zich daarvoor ingespannen heeft en ervan genoten heeft, in het zonnetje. 

🌝

Op 13 juli hebben we met alle vrijwilligers van het inloophuis Oase feest gevierd. We vierden het 25 jarig bestaan van de Oase. Wat als knooppunt van de Goese Polderse samenleving is opgezet, is een eikpunt in de Goese Polder gebleven.

Er waren veel vrijwilligers aanwezig op de reunie. Er werd gegeten, gedronken en muziek gemaakt. We hebben zelfs de burgemeester mogen ontvangen. Zij was aanwezig om een koninklijke onderscheiding te overhandigen aan Loes Louws. Loes was een van de oprichters van de Oase. We hebben een terugblik gehad op de 25 jarige Oase met behulp van foto’s en toespraken.

Alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om de Oase tot een mooie ontmoetingsplek te maken, BEDANKT.

The gallery was not found! The gallery was not found!
Activiteiten

Groepsactiviteiten inloophuis Oase Goes

Maandag            9:30 – 11:30                Inloop koffie / thee

Dinsdag              9:30 – 11:30                Inloop koffie / thee

                            19:00 – 21:30             Yoga

                            20:00 – 22:00             Bruno Groninggroep

Woensdag          9:30 – 11:30                Inloop koffie / thee

                            13:30 – 15:00             Schilderen open atelier

Donderdag         9:30 – 11:30                Inloop koffie / thee

                            9:30 – 12:00                Norwoodgroep

                            14:00 – 16:00             Wijze vrouwengroep

                            18:30 – 22:00             Tafelen (samen eten)

Vrijdag               9:30 – 11:30                Moeders samen inloop

13:30 – 15:00             Boetseerclub    

Zaterdag            10:00 – 12:00             Mandala tekenen

Zondag               13:00 – 15:00             Buitenlandse vrouwengroep

Polderfair 2019

Op zaterdag 1 juni hebben wij met onze eigen inloophuis Oase, meegedaan met de polderfair. Wat hebben we geboft met het weer. Er was live muziek. Er was koffie, thee en heerlijke appeltaart. Wat fijn dat er zoveel inloop was. Wat fijn dat we met onze betrokken vrijwilligers de buurt een plekje kunnen geven om te ontdekken en te ontspannen.

Blijf langskomen bij onze inloophuis voor een kopje koffie en thee. Tijdens de inloopuren is er altijd een gastvrouw of gastheer aanwezig. Kijk ook geregeld op onze website voor leuke activiteiten om iets leuks te ondernemen.

Tenslotte bedanken we de muzikanten, voor de mooie muziek.

 

Vrouwengroep Oase

Elke zondagmiddag hebben we een bijeenkomst met ongeveer 12 vrouwen uit verschillende culturen. Kinderen zijn welkom en komen soms mee. De vrouwen zijn van: Tunesische, Syrische, Marokaanse, Egypische, Palestina, Nederlandse, Turkse afkomst.

Er is veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting daarnaast doen we verschillende activiteit die gericht zijn op ontspanning maar ook om te leren. De deelneemsters praten over verschillende onderwerpen en delen hier lief en leed met elkaar.

Afgelopen jaar hebben we de onderstaande activiteiten gedaan:

  • Kookles
  • NL-Taalles
  • Bloemschikken
  • Spelletjes

Burgemeester van Goes mevrouw Margo Mulder Inloophuis Oase bezocht voor een koninklijke onderscheiding.

Op 13 juli jongstleden heeft de burgemeester van Goes, mevrouw Margo Mulder voor de tweede keer ons inloophuis Oase bezocht. Zij was hier voor een koninklijke onderscheiding voor onze trouwe vrijwilligster Loes.

Loes Louws is een van de eerste vrijwilligsters van ons inloophuis Oase. Mede dankzij haar inzet, is de Oase 25 jaar geleden opgezet. Zij is altijd, ook in moeilijke tijden, bereikbaar geweest. Tijdens de reunie van het 25 jarig bestaan van de Oase heeft zij van de burgemeester een koninklijk lintje gekregen. Voor Loes was het een grote verrassing. In het bijzijn van haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen en menig andere vrijwilligers is ze toegesproken voor haar mooie daden en is ze omarmd met liefde en mooie boeketten.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 van de Stichting Inloophuis Oase.

Op dit moment bekijkt u het jaarverslag van het inloophuis Oase.
In dat jaar is veel gedaan om de doelstelling van de stichting, en waaraan het huis zijn naam ontleent, waar te maken.
Oase: Waterrijke, vruchtbare streek in de woestijn, Daar waar we weinig aansluiting vinden, vinden we dat wellicht wel in De Oase.

Steeds is met 20 vrijwilligers geprobeerd om alle activiteiten te bemensen en de doelstelling waar te maken, een plek creëren waar de mens centraal staat en zich geaccepteerd voelt in de samenleving, waar mensen kennis kunnen maken met elkaars levensstijl en op die manier de waarde van de ander ontdekken, en waar alle facetten van de samenleving te vinden zijn.
Het aantal bezoekers bedroeg 2858 in 2017.

Dankzij de financiële bijdragen van de Protestantse gemeente Goes, De Protestantse
Kerk Kloetinge, de Protestantse Kerk ’s Heer Hendrikskinderen, de RK Kerk, de gemeente
Goes en de RWS kan de Stichting Inloophuis Oase financieel bestaan.
In het financieel jaarverslag vindt u hiervan een verantwoording.
Omdat in 2016 sponsoren ons voor de vervanging van de inventaris geld hebben
geschonken, zijn er in 2017, het jaar van het jaarverslag, zowel op de beneden- als op de
bovenverdieping nieuwe tafels en stoelen gekomen. Oase heeft nu weer een fris ‘innerlijk’
dat ook gemakkelijk in onderhoud is.

Nu een beeld van de activiteiten die in 2017 in het inloophuis hebben plaatsgevonden:
– inloop koffie- en theeochtenden
– De schildergroep
– De kleigroep
– De leesgroep
– De zwerfboekencoördinatoren
– De ‘wijze vrouwen’ groep
– De eetgroep van Oase
– De multi-culti-kookgroep van Variant
– De fietsgroep
– De vrouwen-zondagmiddag-groep
– De ‘samen gezond’ LFB kookgroepen
– De Stichting Het Goede Doel
– De kindergroep De schatzoekers
– Nederlandse taallessen vanuit het SMWO
– Oase als onderdeel van de Polderfair in januari
– Idem van het wijkfeest in mei
– Idem van de kunstroute van de Goede

De inloop koffie en theeochtenden:

Iedere maandag- t/m donderdagmorgen is er van half 10 tot half 12 steeds open ochtend geweest. Oase is een plek geweest waar je jezelf mag zijn zonder dat er aan je getrokken wordt en waar je welkom bent zoals je je voelt of bent.
De gastheren en/of -vrouwen bieden een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten van mens tot mens, waar alle generaties elkaar kunnen ontmoeten en alle facetten van de samenleving te  vinden zijn, waar je terecht kunt om anderen te ontmoeten of activiteiten te ondernemen.  Voor de aangeboden koffie en thee wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De schildergroep ‘Het Open Atelier’ heeft een groepje ‘vaste’ schilders, maar ook mensen
die zo af en toe komen. De groep schildert altijd op dinsdagmiddag, er wordt geen les
gegeven, maar wel is er altijd een lach, hulp voor elkaar, persoonlijke groei, gefilosofeer,
en druk werken in een huiskamer sfeer.

De Kleigroep ‘Werk in Uitvoering’ komt op de vrijdagmiddag bij elkaar, in flexibele
samenstelling. Behalve een ‘vaste kern’ zijn er ook mensen die de groep af en toe
aanvullen. Wat voor de schildergroep geldt, is ook op de kleigroep van toepassing, leeftijd
en kunstwerken zijn heel divers.

De leesgroep is in 2017 9 keer bij elkaar gekomen om steeds een interessant boek samen te bespreken. Alhoewel de groep open staat voor nieuwe leden heeft ze een min of meer ‘vaste’ samenstelling en ieder brengt vanuit de eigen invalshoek zijn/haar interpretatie naar voren om zo elkaar een ‘vollediger’ blik op de inhoud te geven. Zo zijn in 2017 de boeken gelezen:

De niet verhoorde gebeden van Jacob Zoet;
Maria Magdalena van Maarten ’t Hart;
Gisele van Susan Smit;
Vele hemels boven de zevende van Griet opden Beek;
Judas van Amos Oz;
De Wand van Marleen Haushofer;
De intrede van Christus in Brussel van Dimitri Verhulst;
Het vierde gewas van Chris Stoop en
Ik Robot van Isaac Asimov
Het zijn steeds heel fijne avonden geweest.

De zwerfboeken coördinatoren hebben de binnengekomen boeken van een kwalificatie/sticker Oase-zwerfboek voorzien en ze netjes in de boekenkast opgeborgen. Er blijkt veel animo te bestaan om boeken te brengen, het opbergen is dan ook een punt. Gelukkig zijn er ook mensen die boeken meenemen.

De ‘wijze vrouwen’ groep
De groep telt 10 deelnemers
‘We zijn een groep vrouwen die samen een zoektocht maken om met elkaar te ontdekken hoe je met gebeurtenissen en feiten omgaat.
Dit in onze levensfase en in deze tijd, zodat we vanuit onze oerkracht kunnen groeien en genieten.
In 2017 hebben we ons laten inspireren door het boek: Mind Fulness van Gill Hasson.
We ervaren deze middagen als ontspannend en leerzaam. Kortom een warm bad voor
ons allen.’
De groep komt 1x per 2 weken bij elkaar op donderdagmiddag.

De eetgroep Oase is op de eerste maandagen van de maand. Er kunnen 20 personen aan de maaltijd deelnemen die Willemien kookt. Deze maaltijd bestaat uit drie gangen en
iedere eter betaalt slechts €7 om in gezellige huiskamer ambiance de maaltijd gezamenlijk te nuttigen.

De multi-culti kookgroep van Variant heeft in 2017 keer gebruik gemaakt van Oase. De kookagenda staat vermeld op de website www.variant.goes
De maaltijden zijn heel internationaal georiënteerd, en zijn ook voor iedereen toegankelijk.

De fietsgroep is in juni gestart met ongeveer 6 personen, en fietste iedere week op
dinsdagavond ongeveer 20 kilometer vanuit het inloophuis. Bij terugkomst staat er naar
wens koffie of thee klaar. Het blijkt iedere keer weer in een gemoedelijke sfeer te verlopen
en, behalve de mooie omgeving is er veel onderling plezier.

De vrouwen-zondagmiddag-groep

Elke zondagmiddag is er sociaal café in Oase voor dames uit landen veelal rondom de
Middellandse Zee. Er wordt heerlijk bijgepraat, soms worden actuele thema’s besproken,
er wordt meegeleefd met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje. Ook
dames uit andere streken mogen zich welkom weten.

De ‘Samen Gezond’ kookgroepen van LFB komen tweewekelijks bij elkaar om verder te
oefenen in het bereiden van eenvoudige maaltijden, en het samen nuttigen hiervan is een
uitstekende stimulans.

Stichting Het Goede Doel maakt ook 2 x per jaar gebruik van het Inloophuis.
Mensen met een klein inkomen hebben een fijne middag en avond samen onder het
genot van een hapje en een drankje.

Op zondagmorgen bezoekt een kindergroep De Schatzoekers, uitgaande van De
Levensbron, de Oase, o.l.v. een spelleidster.

De Nederlandse Taal lessen onder supervisie van het SMWO worden voornamelijk op de bovenverdieping gehouden. Er zijn wekelijks 2 groepen. Ook worden er individuele lessen gegeven. Het SMWO organiseert op maandag- en dinsdagochtenden tussen 9.30 en 12.00 uur Nederlandse lessen voor migranten uit allerlei landen. Mensen kunnen deelnemen aan de lessen na zich hiervoor bij SMWO te hebben opgegeven. De lessen worden begeleid door vrijwilligers van het SMWO. De  deelnemende migranten zijn afkomstig uit allerlei landen als Brazilië, Ethiopië, Syrië, Turkije, Congo, Eritrea, Roemenië en zo veel meer.
Via de taallessen wordt onder meer de zelfstandigheid bevorderd en wordt geprobeerd
hen te laten participeren in onze samenleving. De kracht van de ontmoetingen, de
gedachtewisselingen en de ontspanning dragen bij aan de zingeving van hun bestaan. De
taallessen worden op een toegankelijke manier gegeven, dichtbij de praktijk van het
dagelijks leven, zodat de deelnemers er onmiddellijk profijt van hebben.

In 2017 heeft Inloophuis Oase zich ook weer laten zien op de Polderfair in januari en op het wijkfeest Goede Polder in mei. Er werden diverse activiteiten aangeboden om mensen ook in Oase binnen uit te nodigen. Ook de kunstroute van Goede Polder Expressief heeft weer gebruik kunnen maken van de locatie Oase. Op maandagochtend 9 januari was de nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers, bezoekers en sponsoren, en de gezamenlijke maaltijd voor alle vrijwilligers werd, in het kader van het Azië jaar geplaatst, want er is een heerlijke Indische maaltijd klaargemaakt.

 

Het Azië jaar:
Het hele jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het thema Azië dat door de gemeente Goes werd geadopteerd. De huiskamer werd in Aziatische sferen gebracht door vrijwilligers en ook bezoekers
brachten diverse dingen mee. Op de donderdagochtend is de speciale Azië ochtend in het leven geroepen met thee in speciaal Chinees theeservies en Japans geklede gastvrouwen.

Over het jaar zijn er naast de maandelijkse maaltijden 3 extra maaltijden gekookt, een Indonesische, een Thaise en een Chinese maaltijd. Via de Bevelander en De Bode is hieraan ruchtbaarheid gegeven. De eerste Aziatische maaltijd is ook door de werkgroep van de gemeente onder leiding van de toenmalige burgemeester Verhulst bezocht. Verder zijn er workshops aangeboden en
gehouden:
een workshop zijde schilderen,
een workshop mandala tekenen,
een workshop schilderen op Indiase
muziek, een klankconcert. Ook deze
workshops zijn via de plaatselijke bladen
in brede kring bekend gemaakt.

Tijdens de advents- kerstdagen is de Aziatische ‘look’ weer verwijderd en kreeg Oase weer een Nederlandse kerstsfeer.

In 2017 heeft Inloophuis een plaats naar buiten ingenomen in
– het samenwerken met Opbouwwerk Goede Polder, buurtpreventie, Erasmuspark, De
Spinne
– De ruimtes van Oase stonden ook ter beschikking aan organisaties van buiten die hier
incidenteel gebruik van wilden maken
– Er heeft 3x een bestuursvergadering plaatsgevonden en 4x een vrijwilligersoverleg
– Er heeft geen wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur zoals
hieronder vernoemd

 

 

Bestuurssamenstelling 2017 Stichting Inloophuis Oase:
Voorzitter: Henny van Zunderen, Goeman Borgesiusstraat 10, 4463 TG Goes, tel
0113250327, hennyvz@zeelandnet.nl

Secretaris: Nel Sanderse, Statenhof 1, 4463 TV Goes, tel 0113220589,
nswv@hotmail.com

Penningmeester: Cees de Vos, Vd Plasschestraat 25, 4444AG, ’s Heer Abtskerke, tel
0113211788; cdevos@akd.nl

Bestuurslid: Willemien Evers, Van Houtenstraat 21, 4463 TC Goes, tel 0113229663,
mfkoala@zeelandnet.nl

Bestuurslid: Carla Straayer, Carterlaan 45, 4463 WX Goes, tel 0648549875,
straayer@zeelandnet.nl

Namens het bestuur,

Henny van Zunderen
Voorzitter

Nel Sanderse
Secretaris

Cees de Vos
Penningmeester

Download als pdf bestaand: jaarverslag 2017

Wegens ziekte zoekt het Inloophuis nieuwe gastheren/dames

We vragen je 2 keer per maand een koffie-ochtend te draaien van 9.30 tot 11.30, dat je 4 keer per jaar aan het vrijwilligersoverleg meedoet en het belangrijkste; neem wat gezelligheid en betrokkenheid mee voor de gasten zodat je samen met de gasten er fijne ochtenden van kan maken. We horen graag wat van je.

Je kunt bellen naar 0113 854955 of mailen naar: stichtingoasegoes@gmail.com / voorzitter.oase@outlook.com